All posts by Bùi Đức Trọng

Phương châm hoạt động của buitrong.net là chia sẻ và cập nhật những kiến thức mới.

3 plugin sử dụng để dọn dẹp cho gọn phần hình ảnh của website

ThumbPress – Stop Generating Unnecessary Thumbnails by Codexpert, Inc (https://wordpress.org/plugins/image-sizes/) : ngừng tạo các kích thước hình ảnh không cần thiết chiếm dung lượng. Thumbnail Cleaner by Kolja Nolte (https://wordpress.org/plugins/thumbnail-cleaner/) : dọn dẹp rác thumbnails không được sử dụng. Regenerate Thumbnails by Alex Mills (Viper007Bond) (https://wordpress.org/plugins/regenerate-thumbnails/) : tạo lại tất cả các kích thước thumbnail…

Read More