30 thống kê, số liệu và sự thật về Youtube bạn cần biết năm 2017

30 thống kê, số liệu, sự thật về Youtube 2017

Người dùng Youtube trên thiết bị di động có thời gian trung bình phiên là hơn 40 phút, mỗi năm tăng trưởng thêm 50%. Hơn một nửa lượt xem trên Youtube là từ các thiết bị di động. Xấp xỉ 20% người bắt đầu xem video của bạn sẽ rời đi sau 10 giây đầu tiên. 80% lượt xem trên Youtube là bên ngoài nước Mỹ.