Bùi Đức Trọng Growth Hacking

Growth Hacking

Growth Hacking là kĩ thuật Marketing được phát triển bởi startup. Họ sử dụng sự sáng tạo, tư duy phân tích, và các đơn vị đo lường xã hội để gây được sự chú ý từ cộng đồng nhằm bán sản phẩm, tăng số lượng user… Nó có thể coi là một phần của hệ sinh thái Marketing trực tuyến. Growth Hacking bao gồm nhiều hoạt động như tối ưu hoá công cụ tìm kiếm, phân tích trang web, content marketing và kĩ thuật thí nghiệm A/B Testing.
Growth Hacking tập trung vào tối ưu hoá các kênh đang có để tạo được hiệu ứng lan rộng hay marketing truyền miệng trong cộng đồng (viral marketing) nhằm giảm thiểu chi phí quảng cáo. Growth Hacking là phần thiết yếu trong startup thời kì đầu, nó giúp một startup theo mô hình LEAN tập trung hơn vào tăng trưởng với ngân sách hạn chế. Growth Hacking được sử dụng rộng rãi tại Facebook, Airbnb, Twitter, Linkedin và Dropbox.

Làm việc nhóm: các trở ngại của người Việt Nam

Làm việc nhóm đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng công việc. Trong khủng hoảng, cắt giảm nhân...