Hướng dẫn đánh giá chất lượng nội dung Google Search 07/2017

0
213

alt : Search Quality Evaluator Guidelines

Có gì thay đổi với phiên bản trước?

Sau 4 tháng từ phiên bản trước (14/03/2017), phiên bản mới này có nhiều thay đổi lớn, chủ yếu đánh vào nội dung tiêu cực và nội dung xúc phạm của những trang web ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Tài liệu này dành cho ai?

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng nội dung cho Google Search được biên soạn bởi Google dành cho những người đánh giá chất lượng tìm kiếm trên Google (Google Search Quality Raters)

Vậy họ là ai và họ làm gì?

Google ký hợp đồng với hơn 10.000 người đánh giá chất lượng tìm kiếm trên toàn thế giới để đánh giá các kết quả tìm kiếm được hiển thị. Những người đánh giá sẽ thực hiện những tìm kiếm trên Google Search, những tìm kiếm này được dựa trên những tìm kiếm thật sự đã được tìm kiếm trên Google trước đây. Sau đó, họ đánh giá chất lượng các trang xuất hiện trong các kết quả hàng đầu (top results) – vì vậy họ được gọi với cái tên “người đánh giá chất lượng”.

Những người đánh giá chất lượng không làm ảnh hưởng đến kết quả hiển thị tìm trên Google Search một cách trực tiếp. Nếu như một người đánh giá chất lượng đánh dấu trang web của bạn có chất lượng thấp thì trang web của bạn cũng sẽ không bị cấm hiển thị hay giảm thứ hạng.

Thay vào đó, dữ liệu đánh dấu được tạo bởi những người đánh giá chất lượng sẽ được sử dụng để cải tiến các thuật toán tìm kiếm của Google, các trang web được xếp hạng bởi một hệ thống tự động hoàn toàn. Qua thời gian, dữ liệu của những người đánh giá chất lượng đó có thể sẽ ảnh hưởng đến các trang có chất lượng thấp và bị đánh dấu bởi nhiều người đánh giá chất lượng.

Những người đánh giá chất lượng sử dụng một loạt các nguyên tắc mà bạn có thêm xem ở tài liệu 160 trang phía trên 😀 Tài liệu sẽ hướng dẫn họ cách đánh giá chất lượng trang web và xem xét kết quả họ đánh giá có đáp ứng được nhu cầu của những người thực hiện tìm kiếm hay không.

Hãy kiểm tra lại xem nội dung trên website của bạn và những trang web đã được Google lập chỉ mục tìm kiếm có phù hợp với những tiêu chí trong tài liệu mới nhất này hay không nhé.

Hiện tại, mình và vài bạn nữa đang dịch tài liệu này, nếu bạn muốn nhận được bản dịch hoàn chỉnh và chỉ publish nội bộ, hãy tham gia dịch với nhóm mình, dù chỉ dịch 1 trang đi chăng nữa bạn luôn được hoan nghênh. Liên hệ với mình: [email protected]