Liên hệ

0383-343-858

SỐ ĐIỆN THOẠI chỉ liên hệ nếu cần gặp tôi gấp

Hồ Chí Minh | Tây Ninh | Nha Trang

NƠI LÀM VIỆC tôi có thể gặp bạn tại những nơi này

admin@buiductrong.com

THƯ ĐIỆN TỬ tôi check email rất thường xuyên

Chấp nhận job: REMOTE | FREELANCE

TRẠNG THÁI LÀM VIỆC tôi ưu tiên nhận làm việc từ xa

Bạn cần tôi? Bạn có thể gửi liên hệ nhanh cho tôi với form dưới:

Hoặc có thể hẹn tôi để trò chuyện nhanh với đặt lịch hẹn trực tuyến: