Bùi Đức Trọng Search Marketing

Search Marketing

Search Marketing hay tiếp thị tìm kiếm là một chiến thuật được sử dụng để gia tăng sự hiện diện và lưu lượng trực tuyến thông qua các chiến lược không mất phí hoặc mất phí trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing/Yahoo, CocCoc, Baidu, Yandex…

Search Marketing được chia làm 2 phần chính:

  1. SEO (Search Engine Optimization): là gia tăng sự hiện diện và lưu lượng online thông qua các chiến thuật không mất phí.
  2. SEM (Search Engine Marketing): là gia tăng sự hiện diện và lưu lượng online thông qua các chiến thuật mất phí.

Bạn cần xem trước những bài viết về kiến thức nền sau trước khi đọc bài trong chuyên mục này hoặc có thể bỏ qua nếu bạn đã có kiến thức nền cơ bản về chuyên mục:

  1. Hướng dẫn sử dụng tiếp thị tìm kiếm cho người mới bắt đầu.

Không có bài viết để hiển thị