Sử dụng Cookie

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt trong máy tính của bạn. Cookie được tạo ra khi bạn truy cập vào website của tôi (Bùi Đức Trọng), cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn của bạn trên website của tôi. Các thông tin này lưu trong máy tính của bạn, được sử dụng để nhận dạng danh tính của bạn khi bạn truy cập lại vào website của tôi. Bạn cần biết rằng cookie là những tập tin mà trang web của tôi gửi đến máy tính của bạn và được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Giải thích kỹ càng hơn: Khi bạn truy cập vào website của tôi và website của tôi sử dụng cookie, thì máy chủ web của tôi sẽ gửi tập tin cookie đến máy tính của bạn. Những cookie này tự động được tạo ra bởi hệ thống thông tin. Khi bạn truy cập lại website của tôi, những cookie này tự động gửi thông tin của bạn về cho website của tôi. Từ đó, tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên website này. Những thông tin do cookie ghi nhận không được tiết lộ rộng rãi, chỉ có website chứa cookie mới có thể xem được những thông tin này.

Thực tế rằng, cookie có thể tiết lộ bí mật về người dùng và phần lớn website bắt buộc bạn chấp nhận sử dụng cookie vô điều kiện mà không hề biết có tiềm ẩn nguy cơ. Tôi cũng là một người dùng, tôi hiểu được rằng minh bạch là quan trọng nên tôi thông báo với bạn về những cookie mà website tôi đang sử dụng:

  1. buiductrong.com (WordPress cookies)
  2. facebook.com
  3. twitter.com
  4. getbeamer.com
  5. onesignal.com

Cookie thường được xóa hoặc hủy bỏ sau một thời gian nhất định.

Các cookie trên buiductrong.com chỉ sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng.